روز / رابطه جنسی

جایگزینی Zip: Erica Jong دوباره از 'ترس از پرواز' بازدید می کند

چهل سال پیش ، اریکا جونگ ، شاعر ، نویسنده ، اولین رمان جسورانه خود ، ترس از پرواز را منتشر کرد. در آن ، او پیش فرضهای متداول در مورد جنسیت زن را با قهرمان اصلی خود ، ایسادورا وینگ ، که آرزو می کرد فاک های بدون زیپ (برخوردهای بدون رشته با غریبه ها) را به عنوان غیرتخذبانه ...

سوال اشلی مدیسون: آیا مردان تقلب می کنند زیرا همسرانشان به آنها جنس نمی دهند؟

من برای همه متقلبین اشلی مدیسون متاسفم. به آنها اطمینان داده می شود که رابطه آنها محرمانه است زیرا آنها به دنبال رابطهای خارج از ازدواج هستند.