برچسب / دادخواست

کن جانسون منتقد تایمز به دادخواست پاسخ می دهد [به روز شده]

گروهی از هنرمندان و منتقدان دور هم جمع شده اند و طوماری علیه کن جانسون ، منتقد هنری نیویورک تایمز ، در رابطه با دو قطعه اخیر خود ، بررسی 'Now Dig This!' Art and Black Los Angeles 1960-1980 'در MoMA PS1 و پیش نمایش نوشته 'The Female Gaze: Women Artist Making ...