شخص / Ron-Jeremy

جرمی Porn Star Ron (جوجه تیغی) سعی می کند آن را در فیلم های لگیت بسازد

ران جرمی ، بازیگری که برای حضور در کلاسیک های دارای درجه X مانند Inside Seka ، Deep Throat 2 و اخیراً بزرگترین باند مقعد جهان شناخته شده است ، یک بعد از ظهر اخیر در حال عبور از آن طرف پارک مرکزی در پشت ماشین مشکی مشکی بود.