شخص / فیلیپ زارکین

رئیس جنایات جنسی ، لیندا فیرشتاین شکایات جدید دکتر زورو را می یابد

آخرین باری که دکتر آلن زارکین در نیویورک در 9 فوریه حضور عمومی پیدا کرد ، در 9 فوریه بود که در خارج از دادگاه جنایی منهتن به داخل یک سدان سرازیر شد و از جمع خبرنگاران و تهیه کنندگان تلویزیون که اخبار مربوط به استیضاح وی را پوشش می دادند ، دور شد. اوایل آن روز ، دکتر