اصلی سرگرمی کلیپ اختصاصی: 'Adam Ruins Everything' در مورد حیوانات

کلیپ اختصاصی: 'Adam Ruins Everything' در مورد حیوانات

شما بچه ها احتمالاً از قبل می دانید که ما چقدر دوست داریم آدام کانور ، تبلیغ بدبینی فضولی TruTV و میزبان آدم همه چیز را خراب می کند . او پیش فرض های ساده لوحانه ما درباره حلقه های نامزدی ، تقلب در انتخابات و طلاق را برطرف کرده است ، بله ، بچه گربه ها نیز. به ما بگویید که چگونه بچه گربه ها را لعنتی می کنیم ، آدام!