اصلی سرگرمی کلیپ اختصاصی: آدام کانور در سلول انفرادی است

کلیپ اختصاصی: آدام کانور در سلول انفرادی است

آدم همه چیز را خراب می کند : زندانها.ERICA PARISE / truTVبر آدم همه چیز را خراب می کند ، کمدین آدام کانور تصورات پیش فرض ما در مورد جهان پیرامون ما را به چالش می کشد و حقایق شگفت انگیزی را درباره موضوعات مختلف از مالکیت خانه (در واقع یک سرمایه گذاری وحشتناک) تا مد فرش قرمز (در واقع فقط یک اطلاعات عمومی گسترده برای مارک ها) در معرض دید قرار می دهد.

در 22 نوامبر ، موضوع نمایش زندانها است و ما یک کلیپ اختصاصی داریم که در آن Conover و پومپادور معروف او درباره گذشته چهارخانه سلول انفرادی و تأثیرات وحشتناکی که می تواند برای زندانیان داشته باشد ، بحث می کنند ، که اغلب بدون رسیدگی به آنها می گذرد.