اصلی فیلم ها فیلم های تأخیری 2021 که از قبل شبیه فلاپ های گیشه هستند

فیلم های تأخیری 2021 که از قبل شبیه فلاپ های گیشه هستند

سه فیلم از سال 2021 که ممکن است در گیشه دست به گریبان باشند ، همه گیر شوند یا خیر.سونیسه سالگی اخیر از Blade Runner 2049 یک یادآوری مناسب است که حتی فیلم های درخشان نیز اغلب می توانند در گیشه مبارزه کنند. عینک های بودجه ای بزرگ فروش بزرگ بلیط را تضمین نمی کنند. به دلیل همه گیری ویروس کرونا ، دیگر حتی یک تاریخ واقعی پخش تئاتر را تضمین نمی کند. تقریباً هر عنوان اصلی امسال به سال 2021 فرار کرده است با این امید که تا آن زمان سالن های سینما رو به بهبود باشند. اما حتی اگر غرفه داران قبل از شروع تقویم شروع به باز شدن کنند ، عدم اطمینان آینده صنعت فیلم را پنهان می کند.

با وجود همه عوامل پویا و بی سابقه در اینجا ، سه فیلم 2021 وجود دارد که ممکن است در گیشه با مشکل روبرو شوند.