اصلی نوآوری دیدنی های متوفی در نمای خیابان Google ، خزنده را به یک سطح جدید می رساند

دیدنی های متوفی در نمای خیابان Google ، خزنده را به یک سطح جدید می رساند

هرچه هنگام گشت و گذار اتومبیل Google Street View در یک منطقه خاص ثبت می شود ، اغلب به تاریخچه تصویری Street View منتقل می شود.سرویس تماشای خیابان گوگل



تعصب رسانه ای ترامپ در مقابل کلینتون

من شخصیت های هیلی جوئل اوسمنت را که در فیلم 1999 مشهور است اعلام کرد ، مرده ها را می بینم حس ششم . اکنون ، 20 سال بعد ، کاربران Google Street View از Osment نقل قول می کنند. آنها همچنین افراد مرده را می بینند - مرده هایی را که می شناسند و اغلب با آنها مرتبط هستند - برای همیشه (یا حداقل در حال حاضر) در Google Maps اسیر شده اند.

دلچسب؟ عجیب و غریب؟ دلچسب و خزنده؟

در سال 2019 ، Google Earth کمک کرد پرونده 22 ساله مرد گمشده را حل کنید ، هنگامی که یک ماشین در زیر سطح آب در فلوریدا مشاهده شد.