اصلی فیلم ها The Backlash Swirling Around Netflix's New Film '365 DNI'

The Backlash Swirling Around Netflix's New Film '365 DNI'

فیلم جدید لهستانی Netflix 365 روز باعث گردباد بحث و جدال می شود.نت فلیکسفیلم جدید لهستانی Netflix 365 روز شروع شدیدی برای سرویس پخش جریانی است ، که در حال حاضر در نسخه 6 در سیستم عامل در ایالات متحده روند صعودی دارد. اما محبوبیت سریع فیلم ممکن است بیش از اینکه یک نعمت برای سرویس گرسنه جریان باشد ، یک نفرین باشد. بینندگان برای ابراز نارضایتی و ناراحتی خود از فیلم نژاد پر از جنسیت ، به دلیل موضوع بحث برانگیز ، به توییتر رفته اند.